closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22.

Wele

Van Amboina, van den 27:e 7ber: 1742.

Batavia

Aan zijn Hoog Edelhijt den WelEd: gestr: gr: agtb: Geere

Iohannes Theedens

gouverneur Generaal, benevens

de WelEdele heeren raden van

Nederlands India

Hoog Edele Erntfeste

epalon

dita anna

groot agtbare Mantaste

Wel Wijse voorsienige

en seer Genereuse heer

en heeren

Soo over samarang als direct hebben wij met inlijdinge

de in dit ten eijnde lopende ooster saisoen

van hier vertrocken de Chaloup van den

Nederlands burger, vendrig Fredrik Wil„

lhem Coning en Capitain der Chineese

natie Tansihoe, mitsgas: de scheepen

wan neer het

Hestcappel en Delffland tot uw hoog Edelens

laast van zien

geschreven is

affgevaardigt onse onderdanige Letteren

in datis 10.e en 28.e maaij mitsgaders den

15.e Junij jo„ leeden, bij dewelke wij uw hoog

Edelens alreeds schuldpligtig g’adviseert

hebben, een gedeelte van't geene sedert de

maand