closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

25

V

Mooina, van den 27:' 9br: 1742

JA

hier netens gevoegde, en uitgelijks met

Eede bevestigde secretariaale attestatie

van den 20.e augc: 1a„ leeden dat onder

„der

het doen gewoone Jaarlijxe visite door

manipas Commandant den vendrig an„

drias uller ter noord Cerrinse alster noord

ceramsecuste.

Custe op de gedane arntoninge van eenige

dier in gesetenen 'er op diverse gebergtens

bedragen d'ange„

verdestrueert sijn, een aantol van 67. p„s

wilte specerij-bomen

„den nomber van 130. p„s

noote en 20. p„s nagulboomen dus tesamen

insoort

uijtmakende een quantitijt van 130. p„s

Specerij-Boomen in foort, en Concer„

„neerende;

Den Generalen taot der nagulbamen staat ter nagul

bomen bevonden bijt

dies aangaande gedragen wij ons met den der jaarlijxe

zel en nagultest: ge

de meeste rotmaet aan de gewone

onder ult„o Junij deses Jaars soo alhier

als op de Specerij Comptoiren gedaane

en hier nevensgaande ziel en Nagul

toeschrijving, waar bij uw hoog Edelens

/:des tehagende:/ sullen kunnen

beschouwen dat in alle de

datij doussongs, ofte specerij perken

bij Exacte gedane Examinatie

in ware wesen zijn bevonden.

Dade