closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De

Van Amboina, van den 27:' 7ber: 11742.

Dade, oude en vrugt, middeltor, nieuw sum„

auijnende dragene of halff aangepl: mari„

Twassen of senge um der

R. 2uij„

bomen bomen.

Dit Iaar.

3690: 12565:6300:6:32.876, 20157 4: 313711.

A„o passato . 2671.16012.57882.24153.166256.26917.

meer, minder, meer, meer, meer, meer

Over sulx nu 619.5447. 5124.8723. 35318.4453

Dat geconsidereert zijnde, tegens debe

schrijvinge van a„o 9ass„o tans merkelyk

differeert, ten principale in den meerderen

desen hare bevondene quantitijt van vrugt„

dragende, middelbare en nieuwe aange„

prantene poomen, als werdende voor

jegenswoordig in alle de datij doussang

ofte nagul perken, het getolkereert

en g’ ordoniteert getal van 55: s:tux

poomen, waar onder gereekend de 30. p„

van den aanplant van di„o 1726.

behoorlyke gecultiveerd ende aange

geheel montant den

queekt, bedragende de geheele quantitijt

nagulbo men buijten

dit verstorven seader bij voorsz: gedane nagul beschrij„

a„o passado.

vinge bevonden en bekend gestelde

/:buijten de daar onder resorteerende

3690. verstorvene off dade een

nomber van 313711. p„s nagulbomen

infoort, van welke quali- en quantitijt

specerijbamen: