closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27.

Van Amooina, van den 27:e 7ber: 1742.

Specerijboomen, wij na de calculatie waarin de mer„s

staande opgave der

en gessinge, mitsgaders na luijd den aanstaande nag ul

leverantie gedoen

jongst gedanen opgaff der Jnlandje Dorp=s is. sijndel groot

b„r 533.

hoofden, so aan dit Casteel en de verdere

nagulgevende Comptoiren te verwagten

hebben een Leverantie van 533. pharen

Namentlijk:

meer gemminder

dit jaar, A„o pass„o

105.

38

143.

vauthoofd Casteel bharen

23.

4.

27.

Zila..

34.

130.

164.

Saparoua

155.

7

162.

Karoeko:

16½

10½

37.

Larique

2333½

533

189½

somma bharen

hier van affgetrocken

189½

socansteert dat den desen jarigen

gedanen opgaeff groter is

dan het ovorledene jaar 333½

hebbende ons dies vermeerderden, opgaeff verzeugiige over

dies meerder der op„

ten bedrage van 333½ bhiaren seer vers„gooff ten montant

van 333½ bh:r

heugd, en sal ons sulx nog vrij aange„

namer sijn, wanneer het gewasch opulen ter

sal werden bevonden dan hetselve mitsg„s went sne

tot een vrij opulenter

gewasch.

door den Jnlander is gecalculeert, het

geene wij so ten voordeele onse Loffelijke

betaals=heeren, als soutien van den

armen uijtgemergelden Jngesetenen van

herten