closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ambana den 12:' 7ber: A„o 17471

Termits de vaertoeg„ eirca drie quart mijlen van dit Casteel alsoo

statueerde plaatse Catreets

geheel met huijsen de, de bij de gem: voorwaarden van meerm: pagt

battet was.

daar toe g’Emaneerde en gespecificeerde

plaatje al voor lange Jeren geheet

niet woninge bebouwt was to hebben wij

genomen arrektaten gem: dage om de g’allegueerde redee„

accondatie van'tselve

onder nevenstaende

alsommendatien htten, g’arresteerd het stoken en vranden

dragenthijt

van den aracq ter gekosende plaatsen

aan de gem: pagter te vergunnen, onder

recommendatie van sorge te dragen, om

met het stoken van dien vogt /:dat te

deser provintie in geen dertig Jaren je„s

daar is geworden:/ in behoorlijke ol„

servantie te houden alhet geene bij de

aan haarlieden afgegevende Conditien

verormd ende gestatueert staat, dus

in hope van uw ho: Ed„s

gensige nnschistu wij vertrouwen dat sul de gunstige appo„

totie van uw hoogdelens sal mogen

gehateen hedigenlangen: want undien den aracq

omtrent te meerdere

dalinge van den

voorm: pagt

alhier door de Pagters niet was begannen

te sloken, varen wij bedugt dat dien

Domijn nog al vrij mindersoude„

hebben opgeworpen als nog weltongst

overgaende notite den

heefd komen te penderen; gaande hier

alhier in wesen sijnde

burgers Chalaupen

nvaartuijgen, besijde ingevolge uw hoog Edelens seer

gerespecteerde