closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Je

Van Amboina, van den 27:' 7ber: 1742.

een tans overkomend rapport van Expresse

gecommitteerd:, ten overstaan derselve

verbaand geworden, gelijk toen ter tijd

ook na d'ordre alhet ten desen hoofd=

beproevinge

Comptoire berustende puskruijt mede ten

van't antkruijt

bijwesen van den Capitain militiir Pieter

Molster en vendrig Hendrik van Jngen

als daar toe door den gouverneur

gecommitteert sijnde; behoorlyk beprooft

dat ve srdamre

en van dutdanigen deugd en kragt bevanden

deugdis bevonden

als de rapp„t aentoond

als bij het dienwegens mede rvergaande

berigt dier bevindinge specifiselijk

blijkt terwijl den voorraad dier brand=

stoffe buijten het berustende op de subal„

sinde den voorraet

terueCamptoiren alhier eenlijk groot

alhier maer groo

24500. lb:s

N21500: lb: waar onder tot ons leetsijn

het grootste gedeelte van seor wijnig deugo

en geheel onbequaam is veronden

die door ons ter vermakinge nade

kruijtmolen sal dienen te werden gesonden,

redenen en dersuront versprankelijk door de slegte gestedhijt

dies aangaende, mitsg=r

berige der gesteldhij

on bijde ruijt veeerd den bijde ten desen Casteele irreparabel

bevondene kruijtkelders soo als uw

HoogEdelens. /: des belagende:/ bij het dier

wegens ingekomen en ter resolutie

van