closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43.

Jle

kee

J7W

Van Amboina, den 27:' 7ber:

vontoges roeijmeester Maarten Woutersz:

Caster op welkers persoon als van een

goed Comportement zijnde, wij ons ten

aansien van die verrigtinge konnen

„fieeren

vericeeren en verlaten; dus wij seer oot„

moedig Jnsteeren dat uw hoog Edelens

desselfs aanstetlinge, mogen approbeeren

Ingevolge onse usantie is op den 21.' gedanever srand„

Iinge van Callegianten

febr: d’ord:s verschanssinge in de respec„en burgerdefmois,

„tive Collegien en onder de burger offiner

geschied; mitsg=rs den 15.e Maaij daar aan

tot Leden in de Justitie en bij Commissarissen

van huwelijxe saken in stede der afgegane

Leeden, den poekhouder adriaan Cornelis

Baug als tons fungeerende de diensten

van eerste Clerq van politie en secretaris

vanJusitie, en den desen Jare van

hier na Batavia verlosten boekh=r

Emand Buijk, verkoren in eerst„

gemelde Collegie den onderCoopman

N„ H. Haamhouder en in't andere

den vendrig militair Hendrik van

Ingen; ook is op den 21.e en 22.e Jtem en gegeven ord:

Jaarlijxe orang„

26„ en 27.o febr: pevorens aan alle de karijs, veest.

Christenen