closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47

ld

8

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

supplement van de Christicie negorijen

te deser provintie algelegtene helfte

der Atrm= gelden den bedrage van rd„s 1784: 24.

als g’oordeelt aldaar wel te wissen zijnde

geweest, en waar bi van tid tot tijd gecanti solang de kerke„

lijke inkomsten

„=nueert sal werden tot de Jnkrinsten der die uijtgave niet

veelen kunnen

kerken d’' uijtgaven, en reparatien sullen

kunnen veelen; dus dande Jnkomsten van

de bazaar voortaan onder ’s Comp:s inpo terwijl voortaan

de voorn: pahaars

sitien niet meerder /: gelijk nog in desen reveruen niet meer

eenlijk ter aantoninge van dieder ander Trmijnen

sullen gesteld weerde.

vermeer= off vermindering gedaan is:/

door ons sullen werden bekend gesteld:

Onder d’ orangkaijse verdere Jnlandse reset der voor„

gevallene verschaas„

negoris h oofdGestierders, is desen singe ev gedane

aanstellinge van

Jars alweders eenige verschanssing

diverse Jnlandse

voorgevallen als blijkende voor aff bij negorijh hoofden

onse resolutie van den 25.e 7ber: en

19:' 7ber: A„o passaco de op eerstgem:

Datum gedane aansteltinge van den

Inlander Jocapesia tot brancaij

van't Dorpje Renoa gelegen ten

Eijlande, Manipa, in stede vanden

aldaer gedecedeerden hoofd gen:t Tobil

en