closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vd

Van Amboina, den 27:' 7ber: 1 1742.

en op laastgenteerde dage dat tot plaats

ngcaij

vullinge van den overleden Londit Casttel gt

van de negorij groot Lative gen=t

Zeckarias Castonje verkorenis desselfs

Zoon Gaspar peter Castanje voorts

as ter sittinge van den 21.e febr: omn

dewille der voor lange gecontinueert

hebbende hoofd= Ziekte en Memorie

trostijt van Suvalima Orangeaij

van volg.

nam't dorp selassij resorteerende onder

het Eijland Jauro, goed gevonden hem

op sijn versoek van dien dienst ander

den ploten Certitel van orangcaij

socate ontslaan, en tot die voogdije

aante stellen desselfs soon sake siwa„

lima, en desgelijx ter onsesamen

komste van den 6:e Maart 9 23.e maar

vanf uuner diersten op derselver eijgene

gedane sollicitatien als ouden affge„

leefde personen behandens evengemelde

beruamen gedechargeert, den moors=

orang Caaijs vande negorij Sima

en't Eijland bonoa gen:t pattij Sou

lissa en Tella inwelkers eerstgem:

seede opgetreden is als orangcaij

van