closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

van de Negorij Lima desselfs audte soon

Haddje, en in laastgem: plaats als

Oraangcaaij over de Moorse Dorpe

lingen ter gesiteerde Eijlande Ronoa

den Jnlander Pangacke sijnde eijndelijk

verder vervolg.

ter steede van den overl: Jacobus mendes

OrangCaaij vantdorpje Hoekoe naloe

anders gen.t Roematiga ofte de drie

huijsen gelegen aan de oversijde deser

Eugte ter laastgem: onse rresolutie van

den 23:e maaij, datvalante amptie

gedragen, aen desselfs overl: broeder

ander„

J„ den in

Johanues Mendes dan na dien desoo

met Eerbied ver„

evengetiteerde g’Eligeerde Personen

soek ter obtenue

tot het pestieren der door ons aan hei anderselver affir„

matte

toevertrouwde Negorijen niet alleen

de naaste maar ook de bequaamtte

sijn bevonden, soo qmploreeren wij al„

mede met veel Eerbied in Cas subject

uw hoog Edelensseer gunstige toestemminge

terwijl wij tot sest deser Inlandse materie genamen om

atrest om de

nog sullen aanschakelen hoe wij albevorens geene dewelke

over nagul gevende

ter onse gehoudene tesamen Comste negorjen g’ Eligeert

syit

van den 19.e 7ber: voorsz: arrasteert

te

hebben gehad om alle JEligeerde Jnl=r

5 lotden