closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rede

Van Amborn onder dato 2e Jabr: 1742.

hoofden gesagvoerende over nagul nego„

rijen, bij, een opkomste ter bijwoninge

van't jaarlijx oranglaans feest de op

bij opkruiseter

bijwaningen

den 30.e Maart A„o pass„o pij secretariale

van’'t voorm:

g„acte aangegane solemneele verbin„

jaarlijx oran

Carijs viest.

tenisse, so ter opsigte der nieuwe g’ordon„

neerde en overal volbragtene Nagul

aanplantinge, als ten alspeete van't

ten overstaan van verdere daar bij aangehaelde ten over„

twee politique

haar van twee leeden uijt den politie„

leden onderhand„

tustinge te laten

quen raad, duijdelijk te laten voor

bevestigen

houden, en onder handlastinge te laten

bevestigen, het welk dan desen jare

datjn, g’observeerts g’observeert sijn de soo sullen wij daer

en ook getantineerd

bij Continueeren.

sal werden

aenhalinge der in Belangende de door ons sedert de

een randjaar alhier

maand jbee: des voorl: Jaars alhier

gevallene affsz:

bij de negotie voeken op uw hoog Ed=s

nadere en geerde approbatie gedane

affschrijvingen, dierweg„s sullen wij voor

eerst uw hoog Ed:s net veel ootmoed

berigten, dat wij luijd overkomend

vooreerst in de geExtract ter onse tittinge vanden 25:'

arresteerde verkopinge

van eenige bij de 7bbr: A„o pass„o op een ingelevaerd rapport

gem: opneem van A„o pass„o„

van

bevondene winkelwaaren.