closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Crmp:s

53.

Van Amboina oen den 27:e 8br: 1742.

dd'E: Comp:s luijd een ingeleverd rapport= en ren„

dement g’insereerd ter resolutie van den

27.e Augc: jo„ leden op gem: pinassen heeft

komen te verliesen een bedrage van

ƒ 61: 2: 8. ofte 20. p„r C„o r=m jo hebben wij

ten dien dage verstaan 'tselve waar te sijnde dies bedragen

groot ƒ 61:2: 8: ll„

laten affschrijven, somede ook Conforntreets affgekhreken

tot aangeteekende, ter onse sittinge

van den 19.e 7ber: bevorens twee p„s snap„

heenen, twee p„s Pattroontassen en twaalff samede 2; majo„

Janen 2. p„s pattroon

p„s Lodecogels verloven geraakt bij een issen en 12. Lodecagels.

alhier nevens gecig

Corporarl en een soldaat, dewelke tot

teerd verloren bij een

Corporaal en een

versterkinge van dit Casteel volgen

Sold:t door ’t blijven

van een da beurose

Correcorre.

gewoonte, per een der vaultouri

herw=ts ter bijwoninge van de hongij=

togt gedestineerde Cerrecorreus die

onderweegs door 't opkamen van

swaar weer en velle mind gebleven

1 dog waar aff egter alle dezielen

geborgen sijn geworden, dit aange„

souden is geweest; voorts Consteerd bij

onse te samen komste van den

wijders van eenig pa„

6:e maart de mede gedane affsz:

hier door de schadelijke

op een ingekome en ter resolutie van die wette mieren ten eene„

maal geschonden

af anbequaam tot

dage ingeleijde ib' Eedigde secretarieel

den schrijff dienst.

attestatie