closeTerug naar inventaris

Transcriptie

61.

Ve

Van Amboina, den 27: 7ber: Ao 142.

kominge ootmoedig te versoeken, en blijven

afwagten zynde ook ten getiteerde dage metden afgane

Eijschte versoeken

besloten bij den afteganen Eijsch te laten „10 p„ schaphorij

noteren en UW: Hoog Ed:s onderdanig te versoeke

Toter erlangingem een aanstaande jare van

450. p„s Snaphanen, instede der onbeq=me in stede van de

verlorene

verlorene en verkogtene als om te

mogen gequalificeert werden omme

als dan alhet onbeq=n geweir dewelke soo ook omqua„

tificatie ter ver

ter waper Camer al voor angeparen sending van de

„onbeq„re geweiren.

hebben getegen en door ordsijt ten dienste

„niet meerder bequaam zijn g’oordeelt,

Batavian= te mogen versenden.

Wijders is ter onse tesamenkomste

van den 4:' aug: po ter oorsaake den insteds, van

den desen Jare van

sedert het vertrek vander Capitain hier vertrokken

Capitain haar

mititair frans Adolf van Jaar Solte solie door wien

de Jistaumerten

en passe zeguls

door wien de passen en Justrument

getekend zijn

zeguls geteekend zijn geworden

niemand tot het teeken derselve was

benoemd, als om redenen den opper waarvan hij

den oppercoopm:

Coopm: van Blokland pij dies aan„ gExerpentheert:

gaande g’Excuseert heeft door dien

denselven bereets in den Jare 1738.

op