closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 27.' 7ber: 1742.

als daar van bereed op zijn gedaan versoek daar van ontslagen

in A„o 1736: ontfle

gen sijnde

was; gelijkmede ten voorsz: dage den pre„

„senten Capitain Pieter Molster als ins

mitsg„rs wijl den Cap=n gelijk versogt hebbende daar van g’Ex„

molker mede ver„

onmn aan ge Cuiseert je plijen, dientsalven ter ges„

sert te blijven

ister afwagtinge

teerde sittinge in afwagwaginge van

van uw hoog Ed:

bevel

uw hoog Ed:s g’Eerd bevel op wien sulx sal

werden gedefereert, besloten hetselve

solange optedragen aan den Coopm:

hetselve polangen fiscaal M„r IJacob Hazebroet

aan den fiscaal

hazebroek op t

zijnde verder ook bij onse nadere

gedaagen

sittinge van den 27.e dier maand

verdere genomen geresumeert seeker regrest bij forma

resumptie van

een door den Sien=t

an Demonstratie door den Lien=t

de mares gepre

Johannes Demares in gedient ter

senteert request

aantoninge van sijn onschuld over

de, Conform raadsbesluijt van den

15:e April A„o pass„o op een toen ter

tijd ingekomen vertoog van het geene

bij gedane Coufroutotie van twee ge

Committ„s der drie maandige spe„

als

tificatie reeq: van't Comptoir manipa

tegens de negotie Boeken van den jare

1786 tot 17 3/40. op desselfs naam

5

wanneer ten gem: Eijlande als

sergeant