closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27.' 7ber: 1742.

van waar om den 25 der m: maand

met een Lading diergelyke fautwerken

te rug verscheenen zijnde is den 8„ xber:

Leedig naart Comptoir Saparoua

afgevoardigt, en quam op den 24:en

daar aan met een quantitijt van 1250. p„s

addaar gekapte en in genomene Coraal

steenen van daar terug, wiere na ont„

lossinge den 14.e Jann: deses Jaars

nog naderwaards gesonden, en

reverteerde met 1360. stx: diergelyke

stienen den 30.e daar aan alhier

ter rheede ondernam op den 2.e febr:

van hier de rijse naar het Eijland

Nussalouwt van waar den 12=' maart

dier maand met een arntal van

1800. p infgelijx door den Jnlander

aldaar gekaptecoraal steeven

desen Jnham bezeylde zynde dat

kiettje wijders op den 13.e april

met een gedeelte der Eischen naer

de Comptoiren hila en Parique var

trokken, mitsg=rs op den 4.e Maij

van derwaards alhier terug ge„

keert, en hebbende tot cading alle