closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

de op even gem: 2. Comptoiren desen

Jare ter schale geleverde specerijen.

De Chaloup d’ Ida Anna heeft

ten affgaal der voort gouverne„

ment van Banda g’Eyschte en ge„

kapte ijsere foute swalpen vijf togten

naar den anderen naar't Eijland

Kelrag gedaan als d’eerste en tweede

op den 6:e en 22.e xber: des voorleden

item de 3. laaste op den 13:' 17=e

Janu: mitsgr=s den 7.e febr: deses

Iaars, en 1s dat bodemtje op den 12.e

april met een gedeelte vanden

ijsch van behoeftigheden voor en

na de Comptoiren haroekoe en

Saparrua ertrocken, van waar

met een gedeelte der ten laastgem:

Catantoir ingeoegste en ter schale

door den Jnlander geleverde ga

koffel nagulen op den 16.' Maij

reverteerde voorts hebben wij dat

niettje van dier gebreeken be„

voorlijk laten voorsien, mitsgaders

ter overbrenginge deser ansere

nadere