closeTerug naar inventaris

Transcriptie

l

Van Amboina den 27.e 7ber: 1 1742.

nadere en laaste onderdanige alvisen

tot uw hoog Ed„s geprojecteerd ende ba„

taviawaards aangelegd.

De pantChiallang de Cassuaris

die op den 10:e Maij A„o passato ter

bekruijssinge van noois Ceram

dror on uitgesonden we geworden

is op den 26.e 8ber: sonder de minste

ontmoetinge gedurende dees uijtwosen

te hebben gehad alhier gereverteerd

wierd wijders den 15.e Jann: deses Jaars

ter zuijd Ceramse bekruijssinge afgevairdigt

van woor deselve sonder genige merk„

waardige recontres op die Expeditie, dan

eenlijk de sten Eijlande koffing gehad

hebbende ontmoetinge van 2. papoese

errecornens waar van bereets by onse

ootmoedige Letteren van den 15.' Junij

p„r leeden de vereijschte kennisse aan uw

hoogEd„s is gegeven geworden den 16.

maij bevorens alhier weder quam

te verschijnen; hebbende dat Godemtie

vervolgens op den 30.e Junij daaraen

gecombineert van de pantchiallang

de