closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742

„oleden gedane opneeminge wel zijn

bevonden blijkt uijt het volgende.

De Chaloup de Lastdrager is van Zeijl en

treijl wel voorsien, als ook dies zol„

zijnde bemand met

1. onderstuurman

d„o Chirurgijn

1. scheeps= timmerman

1. bootsman, en

15. mattrosen

el

19. in'tgeheel, zijnde, wijders gemonteert

met 10. p:s ijser Canon somede vanhand gewer

en verder horlogs amminotiitie naer Eijsch

De Chaloup De Coffij= Thuijn, geheel

vertimmert en verdubbelt te werden

somede eenige zeijl en treijl is egter

nog bevolkt met

1. onderstuurman

1. 60 isman

1: scheeps= timmerman

16. Mattrosen

e

a

19. koppen tesamen, zijnde wijders voorsien

met 6. b„s ijsercanon, somede van hand

geweir en ammonitiven oorlog

naar advenant

De Chalaug djda anna, tans onder

goder zegen de rijse tot uw hoog Ed=s

ander neemende is almede van zeijl

en treijl beh oorlyk voorsien, en vertrocken

tinh met de volgende mansz:, te weeten:

een