closeTerug naar inventaris

Transcriptie

75

l

Van Omboina, den 27.e 7ber: 1742.

1. ander Stuurman

d„o Chirurgijn

1. bootsman

Timmerman,e

2 1/0. scheeps

attrot

wel

ofte 24. koppen in't geheel, wijders ge„

monteerd sijnde met 10. p„s Iiser

Canon als ook van oorlogs am„

monitie na verhijsch.

De pantchiallang De Casfuaris, is met

dies vertrek ter noord en zuijdjerriise

bekruijsinge van zeyl en treyl ten vollen

voorsien, en bevolkt met

1: onderstuurman

Chirurgijn

do

1.

1. bartsman

Conporaal

sordaten en

3.

Mattrosen

1

dele

19. koppen tesamen, voorts voorsien

dan wet

met 12. p:s metale staart stukger

somede na behoren van verder

oorlogs ummonthe

De pantchiallang De Ligoor, mede op

dies vertrek ter evengem: Kruijs Expe„

ditie van zenl en trof behoorlyk voorsien

sijnde, is pemand met

4 onderstuurman

d.o Chirurgijn

1. bootsman

Carporaal

1.

Soldaten

5

3

mattrosen

14.

Mel

kappen in't geheel, zijnde wijders

ofte t

gemonteert met 5: p:s ijser Canon

voorts van corlogs ammonitie

naar advenant

kannende