closeTerug naar inventaris

Transcriptie

W

33

Van Amboina, onderdato 27.' 7ber: 1742

D

De Wys en de vrunden haar

schrijvens van den 31.e Julij

deses Iaars;

50. lb: noten muscaten: en

50. foelij -

Door den onderCoopman guarnisoen afsending e der alhier

geresumeerde afge„

secten soldij boeken

Hoekhouder Jan Iacob Meij.

van A„o 171/42.

sijn ter onse te samen komste

van den 4.e aug: jo„o leeden

met behoorlijke balance ver„

trond geworden, de door

hem onder ultimo Junij be„

vorens geslotene soldij boeken

dan

der annis 17/42. die daer door

aris na de ordre ren gem:

dage Exxaite nagesien en

ander sotanige remarques

als daar bij aangehaald. ge„

approbeert synde; p werden

deselve rans per den brenger

deses en debita forma tot

uw hoog Ed„s in een aparte Cas

overgesonden, bekonnende uw hoog

Edelens buijten de reeds hier voren

aangeroerde