closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Penmeiina onderdato 27.' 7ber: 11417,

Consteerende bi een hier beseijde deses gevoegde

Lijst, de verdeelinge der minder officieren

en Gemeene zoldaten beschijden ten desen

gouvernements als:

Cam

ser„ guarnij Coopen

sol„

aen

date

baers.

geanten

raals

sdorijver

117.

211.

1.

7.

- -

12.

In't Casteel en ringmuur

1/24.

1.

des Gouverneurs magt

2

11.

1

aan de kruijt molen

2

17.

1

ter redout middelburg tot baquala

tr

13

1

barikade alang

1

2.

op de post hoetomorij

4.

1

nussanive

2

6.

kruijstogt

11.

1.

Impotenteur

1

1.

gegagieerde Personen

252 euste Hitoe

33.

1.

5

2

fortresse amsterd„r tot Hila

17.

1

4

„hoeloe

d„o

1

redant Leyden tot hitoe lama

2

2

aan d’ indagamakerij tot tammel en negorij lima

1

gegagieerde perconen

Bot Hanimaa

5

30.

1.

1.

ver fortresse duurstede tot Saparoua

3

1.

redant Bewerwijk tot missalouwt

8

1

aan de paggertelsen tot katnana

1

„delft poorto

1

1.

post a koan op 't Eyland mussa lauwt

1

op ’t Eyland molanen ant leprosen huijs

1

1

gegegieerde personen

Der Comptoir Karoeko

31.

5

1.

ter Vesting Zeelandia en de post haarm.

Ter Comptoire Larique . . -

5

26

der redout rotterdam ad post nussotello

1.

1

gegageerde personen

der Comptoire bourd

30.

4

der pagger dotentie en d’ Jndigo wakerij

1.

5.

3

op de posrunblauw en de post balfetoe

1

2.

gegagieerde personen

van Eilande manipa en onder dier resorte

7

45.

Ten veking wantrouwen d’onderhorige poste

2

e

ele

el

bal

Coppen tesamen

28.

478

1.

08

1

13.

alle

1.

1

2