closeTerug naar inventaris

Transcriptie

81.

Van Amboina, den 27:e 9ber: 1742

alle welke dienaren tot den krijg int uijtmekende

een getal van

geheel zyn uijtmakende een nomber van

60 8. koppen.

608. koppen te weten.

26. Sergearten

1. guarnisoen schrijver

88. Corporaals

478. Soldaten en

e cvemboers

zegge 608. koppen als even

bestaande de

Belangende nu de gequalificeerde, en

neets verlostene

mindere dienaren, dewelke sedert de

en tans vertrek

kind als volgd.

maand 7ber: des voorl: jaars wel

van hier vertrocken als wiens verbon„

dene tyden reets zyn g’Expireert ofte tegens

d’ aanstaande maand maaij A:o 1743. staan

te eindigen sulx plijkt in’t vervolg deses

als voor eerst in

de verloste en vertrockene

koppien met het

schip WettCappel.

pertschip WestCanelle

5. Coppernaal als

1. Capitiain

1. boekhouder

1. onderstuurman

1. pl: adsistent

1. Landpassaat

1. quartiermeester

1. mattroos

welllhelang d=o

koppen, als even

.

En per den schepe Delfland, en 12. d„o verden

Schepe Delkland

12. Coppen te weeten

20. koppen der Transporteere

4. opper