closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27.e 7ber: 1742.

veragterde somma groot ƒ 20008: 6. int presente

de veragtende

Goekjaar te mogen ingeplant sien, het

Somma van ƒ20008: 8

geene wij van herten zijn neenschende

net ware versekering aan uw hoogd„

van onse singuliere attentie om het

pomet van Menage door alle prac„

hieeble middelen so veel in ons ver

mogen sal zijn als trouw en Eer

liederde dienaren in allen deelen

en bij voorkomende occagien trag„

ten te sullen behartigen; zijnde

toeschukings van ten dien eijnde onser thans princi„

den geresumeerde

prinipalen Eysch

paten Eijsch van benodigtheden voor

van benodigtteden

voor A„o 1743

den Jare 1743. /: die ter onse te samen

komste van den 24 deser geresumeert

mitsg=rs met de meeste mesnage

opgesteldis bevonden g’approbeert:/

naar wate van den voorjarig

vertier, en W hoog Ed:s g’Eerde ordre

en seer ootmoedig

opgerigt tuk wij dan seer oodmoedig

versoeken ter prin„

cipale erlangin versoeken dat deselve ons Compleet

van't hier beseyde

aangehaalde mag voldaan werden en voor„

namentlijk met;

40000. rd=s Contanten

400. lasten rijst

50. soldaten en 2: tamboers

4. scheeps timn oerlieden

en