closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van mboina, den 27:' 7ber: 1742.

want ier vermidinge gedragen, niet seer ootmoedig berigt, dat

van ontstigtinge is ge„

arresteert degem: wij ter laaste geciteerde sittinge van

de batten en kaqusten den 6.e xber: Jo tot vegneeminge van

maar voor afgedaan

aan te merken. alle verdere ontstigtinge aan de ze

meente, die uit annodige procedure

soude komen te resulteren, als om

de daar by aangehaalde redenen en

motiven verstaan hebben de haquetten

en debatten van weder zids partien

onderseer zinstige vervoor af gedaan aan te merken, onder

maninge aan de vier

hier nevens be„eer Erustige vermaninge aan de

noemde pasaoven voorn: bij de Leeraren Lacaze en

Fernand, mitsg=rs den opperChirurgijn

Roel, en poekhouder Gronard

/:wijl door hun alle de geciteerde

haspelaryen waren voortgekomen,/

van hij voortaansorg van sig voortaan en de na desse

nuldig te wagten ter„

verdrig bringinge orgvuldig te wagten geene meerdere

van meerders oubesaune

dissoursen en rassoune, onbesonne discoursen en rais anne„

menten

menten in’t te berde brengen, maer

integendeel pyj derselver pligt gehou„

met sig te gedragen denisse te blyjven, dog ingevalle hun

gelijk betaaend.

in den aanstrande het een off

ander mogte voorkomen, waar

aan zijl: waar soude vermeenen

dat