closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amberna, den 27.e 7ber: 1742.

vermanen, dat dog de broederen Predicanten

sig wat beeter als voor desen met den

anderen soude hebben te verdragen

niet te sorgen dat deselve voortaan

niet meerder puijten de kerkelyke oude

gebruiken en ordres kouven te treeden

sodaar over met onsmakeliker be„

geerde gereprocheerd te werden; zynde

laastgem: Extract voor Communicatoir

nader vervolg derselve

gehouden, dog ten belange van’t ter

meerm: resol:e niet g’insereert Extract

van den 16.e Iulij hebben wij besloten

de dispositie dierwegens so lang uijt

te stellen tot den Predicant Lacaze

van Banda sal syn gereverteerd ter

den

oirsake, dikgem: kerken=raad dien

Leeraar by het selve eenige saken

ten lasten komt te leggen, waar over

hi Lacaze sig noodwendig by ons en

haar sal moeten verantwoorden, ook

ruit der gedane aentas

ter evengeciteerde onse vergadering

vatie van des voorsz:

krankbesaeken verbest

op het aan ons de novo ootmoedig

reets gedaan versoek

gedaan versoek van den voorm=n

Krankbesoeker Gerardus Verbeet

ter erlange van ons voorschrijvens

van