closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 27.e 7ber: 1742.

stilstand van Gagie niet kunnende ge„

schieden so ter oorsake onsen Commis„

saris Politicus ten dien dage ons be

kend gemaakt heeft 'er eenige saken

by den Kerkenraad affgehandelt waren

van ons nog geen verslag gedaan

redenen en besaigjt danwas, hem Fernand voorts aangesegd

gedane aansegginge

aan gem: fernand.

dat al vorens door ons op syne ge„

dane Instantie reflectie soude werden

geslagen, hy genoodsaakt ende ge„

houden was, ons verslag te moeten

doen der drie laaste gehoudene

kerkelyke besoignes, so ten opsigte

van den op eijge authorite door den

kerkenraad voor den tyd van ser

weeken gesuspendeerden zieken

trooster Gerardus Verbeet als om„

trent andere saken meer, die ons

al van ter syjde ter voren waren

gebragt, maar gemerkt desen

halfterrighet en hande

halsterrigen zeeraar ons seer hardis

replig van denselven

repliceerde van geen Last ofte qua

lificatie van den kerkenraad te hebben

om ons de afgevorderde Extracten

te konnen geeven hy sulx niet konde

naarkamen