closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129.

Van Amboina den 27:e 7ber: 1742.

vergunt geweest, om van’t voorgevallene

behoorlijk rapport te hebben konnen doen

en zi derhalven vermits vermeende

reeds ongehoord veroordeelt mitsg=rs

so sensibel geprostitueerd te sijn

van die verijdelde sake hadde konnen

geeven, waar van ons egter wel het

Contrarie is gebleken, door dien den

Preses van desen kerkenraad naar 't schijden

der op den 27:' argx: gehoudene kerke„

lijke bij een komste ier stonds als be„

reeds aangehaald een ander buyten

onse voorkennisse en approbatie des

gesuspendeerdes dienst wel heefd

laten waarneemen sonder eens bey

hem Prejes te overwegen off daar

toe buyten ordre van den Gouvern=r

treeden kande, te meer wyl 'er tyds

genreg is geweest dat naar't schyden

van den kerkenraad en onse juijst

toenmaals mede gehoudene sittinge

den voorm: Preses, en Commissaris

Polititus /: hoe wel laast gem: toen

ter tyd in kerkenrade miet present

synde:/ volgens usantie en Conform

de kerke ordening sig by den eerst

onder getekende