closeTerug naar inventaris

Transcriptie

131.

Van Amboina, den 27:e 7ber.

1742.

beschuldiginge en dies daar op gedane ver„

antwoordinge geen besluijt te neemen

e

maartselv

over te laten aan de seer

1 decisie

ander nevenstaende

g’Eerde, nevi van uw hoog Ed„s, egter

recommendatie om

onder recommendatie aan dien Kerk dienaer trent het obedieeren

aan des kerken rade

ordres.

van voortaan te sorgen des kerkenraeds

ordres en beveelen te gehoorsamen en

sig nimmer tegens deselve meerder aan

te kanten, dog ingevalle hem door de Eclia„

stique Vergadering iets mogte opgelegd

werden, het geen tot sijn dienst geens„

sints mogte syn betreckelyk hy ons

daar van maar ten eerste kennisse

konde geven, omme daar une na

behoren; synde dan alverders ten

rstand besagene

laast gem: dage door ons alverder bij

over den Preticant

fervand.

der hand genomen den draat der om„

trent het bereets ter onse gehoudene

te samen komste van den 12.e en 17.e

deser aangetekende en uijt gestelde

gesoignes, ten belange van den meergem:

Predicant Johannes Cajethanus

Thaddens Ternand den welke dan

als bereets door ons Eerbiedig synde

aangehaeld, seer ongerijmd, en op de

ontsugtigste