closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

ontstigtigste wijse, ja gants aanstotelijk

luyd het meerm„t ter laastgeciteerde

onse resolutie g’insereerd kerkelijk

Extract van den 10.e bevorens deselfs

dienst fmaal al nedergelegden ver„

soek gedaan hadde, omme nevens

famille van hier naar Batavia

en van daar voorts: naar't Patria

met affgesz: Gagie versonden te mogen

werden, en waar by hij Fernand

ter onse Vergadering van den 12.e meer„

m=te ten vollen is persisteerende ge„

en resit sijner onbe„

bleven, so hebben wij ons dan om de

quaamhyt tot de leere

dder gods geleertijt

bereets hiervoren al aan getogene

hedenen en motiven, so ten aansien

den gem: Fernand, in stede van onse

Christelyke gereformeerde Gemeente

de vereijschte stigtinge tragten toe te

brengen hij in tegendeel ons en de„

selve al sedert sijn aanwesen steeds

veel ongenoegen ende outstigtinge

gegeven heefd, voornamentlijk in

sijn onverstaan Trediken, meenig„

„ruldige twesten en verschillen hier

door genoodsaakt gevonden, den

door