closeTerug naar inventaris

Transcriptie

135.

Van Amboina den 217:' 9ber: 11742.

seer ootmoedig syn insteerende omme in niet anderdanige

Instantie teken

den aanstaande Jare met een a twee vrij langinge van een

à twee stiktelijke

bequamer Dolielder en stigteliken Leer„ Zeeraren

aar ten dienste van Godes kerke te

mogen werden g’adsisteerd; sulx dan ten teetere opbau

vinge van den ver„

van uw hoogEd„s komende te erlangen frlauwden godsdienst.

Sohope en wenschen van herten dat de

sodanige door ons seer iustantig ver„

sogt werdende Predicanten als door

Vindruk op d’ gemoederen

goede stigtinge meerdere, en Con„

tientien der Gemeente waar van den

weren in deselve tot den Gods dienst

ter verkrijginge harer salighijt

seer verflauwt is, toebrengen sullen

dubiteerende daar nevens geensints als het verhoopt

acressement der

of de Diaconij armen sullen a

„kerk armgelden

mede ten opsigte het accressement

der kerk= arm= Gelden de maande„

lijkse jnkomsten sien vermeerderen

door dien Godes Kerke als dan van

vrij meerder toehoorders sal werden

getrequenteert als wel sedert des

dikgem: Ternands aanwesen, ver„ durdeen dijeraand

selden stigtinge aan

mits denselven gelijk reets angehaeld de gemeente gegeven

heeft.

niet alleen seer onverstaanbaar