closeTerug naar inventaris

Transcriptie

145

Van Amboina den 24 Jur: 174.

welkers beneficie van rembourssement wij

dan seer ootmoedig versoeken dat aan den anders

der voorsz: Wisselbrieven geschieden mog als

staande het Comptoir Generaal daar voor

by onse handelsoeken van A„o 174 2/5 be„

hoorlyk te werden gecrediteert

Ten laasten so bestaat de Lading van de

tans vertreckende Chialoup de Lastdrager

in't ondervolgende, te weeten

213½ lb: Indigo, als

77. lb: van kila

bourd.

136½„

J 7. lb: hertshoorens

een Cassie met 11¼ lb: olityten in soort

twee Cassen niet onbequame goedene N„o 1. e 2.

Nog buijten de gem: Cassen

5. p„s metale onbequame Canans kan 2. lb: bals jder

77.

isere _„o als

6. p„s van 3 lb

1. 6 balsieder

4

1

1 z„

1 p„s ijser anker

1: 1d„ dreg alle mede onbequaam

2 _„o balamce)

56

kostende volgens overgaande factuur

en Cognoissement een somma van

ƒ1509:16:8.

En waarmede /:onderstond:/ hoog Edele

Erntfeste groot agtb: manhafte wel

wijse voorsienige en seer genereuse

heer