closeTerug naar inventaris

Transcriptie

151.

Van Amboina onderdato 27:e 7ber: 1742.

ten fine door de sodanige dies visitatie en

verstreckinge gedaan mogte werden als

meerder tot uerificatie der meermelde

indroginge en leccagien sullen strecken:

dan dot den pakhuijs opsiender eenlijk

daar over het opsigt hield dus dan

naar aanhorrige van des oppercoop:m:

dierwegens by gebragtene redenen

en verdere Cunsideratien nopens de

verantwoordinge hen v: Blokland

dies aangaande betreffende, mitsgad:s

den pakhuijs opsiender den Boekhouder

alexander anroek, al mede na de

redenen van gem: Leccagien. onder„

vraagd, denwelke ander presentatie

van Eede insgelijx nevens den opgem:

appercot betuigende was van

niet anders bewust te syn dan dat

de uijt voorsz: ingedient rapport

tekende differentien, eenlik door

indroginge en lexagien der leijgens

wierd veroorsaakt, pis na diverse

gekondene assonementen op het

versoek en der gedanen voorstel

van meerm: hoofd administrateur

dog