closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153

Van Amboina, onder dato 27:' 7ber: 1742.

na behoorlyke resumptie goed gekeurt ende

geteekend werd, ten eijnde dusdanig na de

gEerde ordre van haar hoog Ed„s naar

Batavia versonden te werden /onderstond/

/:was geteekend:/ I: De Jang G: V:BB: V: Blok„

land bf P: molster J: haesebroek

I„ d: Meijs en C: TTreno.

Saturdag den 4:' augustus 1742.

Politique Vergadering tot amboina

in't Casteel Victoria

present

Den EE: agtb: heer Gouverneur en directeur deser Provintie Jacob De Jang.

oppercoopm: en secunde M„r G: V: F: d: Blockland

„manhgsten Capitain militair Pieter Molster

Coopm: en fiscaal M„r Jacob Hasebroek

onder Coopm: en Guarnisoens boekhander J„n J„b Meijs

d„o Cassier Carel Treno

absent de subalterne hoofden

der buiten Comptoiren

Door den onderCoopm: en guarnipen

Bookhauder Ian Jacob meijs ver„

toond en vervolgens in rade

glcamineert sijnde de onder ul=to

July