closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Omboina onder dato 27.' 7ber: 1742.

Laastelyk is op de goede getuijgenisse en voor

Dragenge jo van den opperCoopm: als den

guarnisoen Boekhouder, gtent secretaris deser

Vergadering en Winkelier verstaan donder

haarz: beschyden spt: adsistenten Jacobis

Treno, Geerloff Wildschult, Carel fredrik

Treno, Nicolaas Piek Pieter Hermanus

Forwerk en Adriaan Schrender, ver

mits ruijme tyds Expiratie en als inden

dienst genoegen gevende, navolgens

het jongst van Batavia bekamen regle„

ment te bevorderen tot jong adsistenten

met twintig guldens ter maand onder

een nieuwe Verband van drie Jaren

/:onderstond:/ was geteekend:/ J„s De Jong

G: v: B: v: Blokland J„k Motster I:

Hazebroek I: I: Meijs, en Carel Treno.

Maandag, den 27:e augustus A„o

1742. Politique Vergadering tot

Amboina int Casteel Victoria

Present

1

Den EE: agtb: heer Gouvern„ en Directeur deser Provintie Iacob De Jong

oppercoopm: en secunde M„r g: v: B: van Blokland„

den

2