closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an Amboina, onder dato 27:' 7ber: 1742.

stellen waarin de jegenshan ingebragtene

beschuldiginge wel syn bestaande als

mede ook wien syne beschuldigers syn

om daar over nader te kunnen disponeeren,

werdende wijders de gedane bekend ma„

kinge bij laastgem: Extract voor gecom„

nuuniceert gehouden met arrest om

de drie andere aan een geschakelde en

in dese niet ingelydde Extracten soo

van den 25.e Junij 16.e July en 9.e deser

maand als in geen Debitaforma

zijnde en waar van maar aen door

de Preses D„o Fernand is onderteekendt

aan den kerkenraad overhandigen

met recommantatie van met meer

der om en voorsigtighijt in den aan„

staande omtrent het Coucheeren

derselver te werk gaan, ondersorgdra

genthyt van verdere daar inne te ple„

gene negligentie

Voorts gelesen zynde een aulangs inge

komen: rapport van Exresse gecammitt:s

Leeden uyjt dese Vergavering verseld

van een rendement, ter aantoninge

hoe