closeTerug naar inventaris

Transcriptie

171.

Van Amboina onder dato 27:e 7ber: 1742.

hoe veel de Zuyd sittinge en arrest van den

23.' maij j0„ leeden op den 22.' deser maend

voor s Comp:s kleede Winkel aan de meest„

biedende publiquelyk opgevijld mitsgr=s

verkogtene 62 p„s verlegde en verstikte

gingam pinasse Bengaals wel hebben

komen te rendeeren soo is naar rresumptie

van die papieren besloten het geresulteerd

verlies op de gem: gevenduceerde 62. p„s

gingams ten bedrage van ƒ61: 2:8. of 20. prC=o

ruijm odanige bij de belopende negotie

Boeken op de seer g’Eerde approbatie

van haar hoog Ed„s op winst en Verlies

afte schryven niet inlyvinge in dese

van’t op gem: rapport en rendement

dewelke van de ondervolgende te

neuren sijn bevonden, teweeten:

Rapport gedaan aan den EE:

agtb: heer Jacob Dejong, gou„

verneur en directeur deser

Provintie met den resorte

van dien

E:E: agtb:

heer Gouverneur, seer

geverense Gebieder

jn