closeTerug naar inventaris

Transcriptie

177.

Van Amboina, onder dato 27:'e 7ber: 1742.

gehoudene aanteekeningen te konnen

Examineeren en na zien; van waar

dan gereverteerd, en tans door hem

De Mares in rade net veel ootmoed

g'Eechibeert synde een request by for„

ma van hemonstratie verseld van

sodanige papieren als daar bij aan„

gehaold zijn, soo wierd verstaandl'eer

daar over ten principalen te dispo„

neeren, evengem: ingediende ge„

schrijft door de ten negotie Comptoir

alhier beschyden zynde pennisten den

Boekh ouder Gabriel van Girssen en

den adsistent Hendrik adriaan

vorwerk hicact te laten nasien

en Confiuuteeren gelyk dat behoord;

Na dat door den Coopm: en fissael

M„r Iacob Hazebroek en den onder

Comm: Carel Preno alster jongste

sittinge van den 4.e deser benaamd

geworden synde ter Examinatie

van de Boedel ree der in Boek

Iaar 174½ overledene dienaren

mandeling rapport was gedaan

dat