closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Alleeg

Van Amboina, onder dato 27: 7ber: 1742.

dat zijl: het alles na de ordre behoorlyk

verantwoord en d’ accordo hadde be„

„vonden, maakte den voorsz: officier

dese Vergadering bekend dat hem door

de Chineese Pantjauwko, oewihoenko

en Artonko ten positiite te kennen

was gegeven hoe zijl: bij Experi„

entie ofte eijge ondervindinge

beronden hadden, dat de in de hou„

vernementen van Ternaten en Banda

in gebruik synde ’sComp:s ristmaten,

vrij meerder waren inhoudende

dan alhier als sulx op ’t Last een

different makende van twee maten

en drie Gantings; so werd ter

oorsake de alhier synde slapers

der ryst maten door audhyt defect

en niet wel te repareren sijn,

besloten hetselve bi den principalen

Eysch bekend te stellen en by afte

gaene schrijvens naar Batavia

haar Hoog Ed„s seer Eerbiedig te ver„

Soeken rm nieuwe rijstmaten ten

fine als slapers gehouden en

tegens de oude te konnen gecontronteert

werden