closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:' 7ber:

werden, met verderdere Instantie dat

welgem: haar hoog Ed„s van die goedhyt

gelieven te sin omme ten prumipale

de maat van 662/3. lb: met het schip

dewelke in den aanstaande Jare

de reijs na herwaards staat over te

brengen, in een verzeguld Cassie

dit aan te laten besorgen jo ten einde

daar mede de verwagt werdende

granen te kunnen laten ontfangen

als tot wegneeminge van alle

swarigheden en Exceptien dewelke

door de scheeps overheeden daar om„

trent soude werden gemaekt;

Alwijders is op ’t gedaan versoek van

den ter preuwe aangestelden Wyk=

meester Christiaan Wonderling om

van die functie ontslagente mog

werden, goed gevonden hem sulx

te accordeeren; mitsg=rs in dies plaetse

als Eyk meester over dese Provintie

weder aan te stellen den opperstuur„

man en opsigter over ’s EComp:s Equi„

pagie Werff Maarten Wautersz: Coster;

Eindelijk

179./

17112.