closeTerug naar inventaris

Transcriptie

W

Van Amboina, onderdato 27.' 9ber: 1742.

Eyndelijk is besloten den ter Sittinge

van den 16.e april deses Iaars ter

preuve aangestelden Geregtsbade

Anthonij Broekhuijsen als die

functie tot goed genoegen waar„

neemende op synhumble gedaan

versoek en vermits ruijme tijds

Expiratie op dien dienst toe te leggen

de Gagie van 20. guld:s ter Maandt

onder een nieuw verband van drie

Iaren /:onderstond:/ Amboina Vic

tora dato voorsz: /was geteekend/

I: De Jong, G: V: B: V: Blokland

J„s Molster, I: Hazebroek, I: I:

Meys, en C: Treno.

Woensdag den 12:e 7ber: 11742.

Politique Vergadering tot am„

boma in't Casteel Victoria

Present,

Den EE: agtb: heer Gouverneur en Directeur deser Prov=tie J„s De Jong

Oppercoopm: en secunde m„r g: v: B: v: Blokland

„manhaften Capitain militair Peter Molster

Coopm: en fiscaal m=r J„s Hazebroek,

onderd„o Guarnisoenboekh„r 3: d„o Meijs

_„o Cassier Carel Treno

absent

de subalterne hoofden der respective buyter Comptoiren

naer