closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onder dato 2 7:e 176er:

bestoten, om door twee Leed en secretaris

deser vergadering uyjt de drie geciteerde

laastgem: kerkelike sittinge te laten uijt„

trecken, ’t geene waar van aan dese

regeering nog geene kennisse per Extract

is gegeven geworden, schoon den ander„

Coopm: Van Jacob Meijs van sentiment

was dat sulx van den kerken raad

diende te werden ofgevordert als daer

voor responsabel sijnde dog dewijl de

andere leeden tit reeds g’arresteerde

vleeven persisteeren om redenen dat het

houden der notulen, so van alle, als

der drie jongste kerk vergaderingen

waar van aan dese regeering nog geen

het minste verslag is gedaan hoe

wel den voorsz: Commissaris politicus

heeft weeten te berigten dat den hier

voren gem: siekentrooster Terbeet

in eenderdergadering was gesuspendeert

geworden alleen voor t van den

scriba is lopende en de Leeden

dier Vergadering veel ligt door Equi„

noque spreekwijse van den scriba

of predicant fernand soude te dupeeren

zijn

189.

IJU W.