closeTerug naar inventaris

Transcriptie

193.

Van Mmboina, onderdato 217:' 7ber: 17425.

bederf te preserveeren, en waar door men

dan telkens genecessiteerd is, om de

kruijtmolen te baat neemen ter verkel„

pinge van die brand stoffe, waar

mede dan veel tyds verspild werd

soo met dies reparatie als d’aan„

makinge van nieuwbuskruijt tans.

om de soo evenaangehaalde redenen

ander goed keuringe der door den op

per Coopm: M„r Gerard van brandwijk

van Blokland gedane propositie ten

eijnde drie kisten met bejaraeld en

goed bevonden kruijt te laten vullen

en deselve separeert te laten bergen

als in ider der twee kelders een en

eene te laten aan de kruijtmolen:

om deselve na verloop van ettelijke

maanden weder te laten beproeven

ter ontworing hreveel de slegte

gesteldhit der kelders tot het ver

minderen in deugd van dat aus„

voeder wel Contribueerd, omme

als dan aan haar hoogEd„s daar

van Eerbiedig verslag te daan

nevens des regeerings verdere

daer