closeTerug naar inventaris

Transcriptie

l

197:

Van Amboina, onder dato 21:' 7ber: 1742.

Vier mede verhopen wij aan deseer g’Eerde

Intentie van uwel Edele agtbare voldaan

te hebben en neemen dierhalven in dit

vertrauwen de libertijd van ons in alle

Eerbied en met het uytterste respect te

noemen /:onderstond:/ wel E: agtb:

heer Gouverneur /:lagen:/ uwelEd:

Agtb: onderdanige en gehoorsame

dienaren /:was geteekend:/ N: H: boom„

houwer en G: van Gerffen /:in margine/

amboina Tiltiria adij ult=o aug 1742.

so is na dies resumptie goed gevonden en

verstaan over en omtrent de by evengem:

van ver1:2. kannen als door leckagie

rapport aangehaalde differentie, en

indroginge volgens de alreets by sit

tinge van den 15.e Junij gedane bekend.

makinge van den oppercoopm: M=r

Gerrard van Brandwijk v: Blokland

onvermijdelijk mede veroorsaekt synde

on aftegane schryjvers haar hoog Ed„ gEerde

dispositie afschrijvinge dier Leccagie

te versoeken en afwagt,

Vervolgens is almede op de propositie

van den heer Gouverneur desloten

bij den meerm: afteganen eijsch te

laten noteeren en haar hoog Edelens

instantig