closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1997

Van Amboina, onder dato 27:e 7ber: 1748.

welk versoek dan aangehoord synde is

niet jegenstaande den kerkenraad bij

seeker derselver ter jongste sittinge van

den 27.e Aug: ingelijkd Extract de dato

28.e dier maand bekend hebben gemoekt

dat het voor den Jugliant versigte

tentamen mogte uijt gesteld werden

dog waar van egter tot heden de redenen

en motinen nog niet ter kennisse deser

vergadering syn gekamen, g’arresteerd

het versogte doorgem: krankbesveker

verbeet /:so niet tegenshem hier tegen

ingebragt werd t' accordeeren.

Alverder is ter oversendinge der

laatste advesen en de luid raadsbesougjt

van den 1. augx: met behoorlijke ba„

lance algoslotend soldijboeken der

Jare 17 1/42. goedgevonde naar Bata„

ria te projesteere en de arnteleggen

de Chialoup d’Jer anna metwelk

nademptie den oud burger vaandrig

Iutje sruurmans op dies gedagn versoek

g’accordeerd werd brttavidwaerds te

mogen overvaren, mits door Jan

voor