closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De

e

205:

Van Amboina, onderdato 27.' 7ber: 17112.

als of hij in taphuijsen ware al schreeuwende de

Consistorie Canier en kerk uijtgegaan

Vergedering hier over ten hoogsten ontsteld

synde, vond goed by provisie daar van mede ken„

nisse te geeven aan den Ed: heer gouverneur

e E: agtb: raad van Politie alhier sullende

af wagten hoe derselven sig ten eijnde van

syn paspens sal gedaagen.

Nader Extract uijt en aan als voren

op Maandag den 10.e 7ber: 1742.

absent.

der ouderling Ian Vogel en den E:

Commissaris Politicus M=r

Jacob Hazebroek

Nat desen wierd goed gevonden den in onsen vorige

resolutie gesuspendeerden zieken brooster

Gerardus Verbeet, die des anderen dregs den 26.

aug: des agtens omtrent seven uren op sijn klagte

van den Ed: heer Gouverneur en desselfs severe

ordres in sijn dienst weder hersteld is geworden

sonder dat syn Ed: den kerkenraad tijd heeft vergunt om van’t

noorgevallen rapport te doen omwelke oorsake den

kerkenraad maderhand als reeds ongehoort veroen

deelt en so sensibel geprostitueerd synde van dese

vereijdelde sake ook geen Extract heeft kunnen aff

geeven binnen te roepen en de hemaste vragen rit

„wiers ordres hy verbeet niet tegenstaande syn

hem aangesegde Cuspers den dienst evenwel

nam waar te neemen en in plaats vanden

1. sesalen uijt de 9. d„o paus 3. op den 29:e augq:

op den 2.e 7ber: des Sondags uyt den Psaam

55: v: 7. en den 5.e d„o uijt Ssalm 24. noor„

gesangen hadde

Egaff hy tot antwoord dat hy Verbeet den 20.

auqx: des rytens vroeg by den Ed: heer Godver„

neur hadde geweest klagen dat hem van den

Kerkenraad