closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 17112

Posten uijt seer noodsekelyjke en toevallige

oorsaken is ontstaan, gelyk als blykt

rijt dat geene den meerm: opperCoopman

van Blokland voor reden van dat

accressement op ider post so duijdelyk

en satisfactoir gedemonstreert en aan„

getoond heefd, waar door dese Vergodering

met ken nalaten van sg met die aan„

wisinge ten vollen recontormeeren

welhalven alverder goedgevonden

en verstraiis alle de voorsz: Lasten

die als onvermijdelijk door geene te

practiceeren synde middelen van

menage tebeleken sin geweest off

noor gekomen hebben konnen werden

tijt book jaar van 17 /42. opt Comptoir

generaal tedoen rereffenen en den

oppercoopman door nevens te qualificeeren

om de gesiheerde negorie boeken

de laten sluijten ten me ter gewone

tijd naar batavia versonden te werden.

Eyndelijk is na Lectura en rosumptie

g’approbeert het grootste gedeelte der

voor den heer Gouverneur in Concept

gedragte