closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eer

Van mboina, onder dato 27:e 97ber: 1742.

over

waar iter geraisoneert en daar neven

overwogen sijnde hoe het door den kerka

Raad, by derselver sittinge van den 27.

auge: poleeden opgelegd pispens van te„

weeken op den gem: krankbesoeken

ten aanpen van desselfs daar by voor

gegevene ongehoorsaamgyt ant niet will

obedieeren van des kerkenraads ordres

en besluiten niet naar oude ufantie ter

Executie is gesteld als door van de be„

hoorlijke kennisse aan dese Regeering

sijnde onthonder en den kerkenraad in

tegendeel op eijge authoritijt getreden is,

om den dienst van den voorn: Krank„

besoeker telaten waar neemen door den

schoolmeester der wesen, maer bij moge„

lijk die vergadering wel gecontinueert

soude hebben, indien den gouverneur

daar in niet voorsien hadde, miet

sulx aan laastgem: te doen beletten

en op Carrectie te verbieden van tot

nader bevel van sinEd: den dienst

voor den krankbesoeker verbeet met

waar te neemen, s is alschoon den

Kerkenraad bit ter resolutie van

gisteren