closeTerug naar inventaris

Transcriptie

l

Van Amboina, onderdato 27:' 7ber: 1742.

de oude kerke ordening sig bij den heer Gouver

neur hadde konnen vervoegen omme synEd:

daar van voor eerst mondelings kennisse

te geeven dog wijl hier tegens de heer zugt

d’ overjand in den preses van meerm: kerken„

raad den Predicant fernandschijnt gehad

te hebben in sig iets aan te matigen en ter

uijtvoeringe te stellen waartde hij geen sints

nog ook veel min den kerken raad gequa„

„lificeerd is, derhalven en ter oorsake den

kerken raad in geen nehoorlyke forma

kennisse heefd komen te geeven van’t meerm:

suspens, eenparig goed gevonden 'tselve

alhier door niet anders dan voor on„

wettig: te Considereeren synde tans van

geen Effect meerder rante merken

en dienthalven den krankbesoeken verbeet

in syn dienst te laten Continueeren mitsg=s

rmntrend de verdere jegers hem door

den dikgem: kerken raad ingebragtene

beschuldigingen en syne daar op gedane

verantwoordinge geen bosluijt teneemen

maar het een en ander testellen ter

g'herde decsie van haar hoog Ed„s egter

onder recummendatie aan meerm:

Verbeet

1

n