closeTerug naar inventaris

Transcriptie

da

221.

Van Amboina, onder dato 27.' 7ber: 1742.

Verbeet dat hy voortaan ende na dese sorge

salhebben redragen om aan des kerkenraeds

ordres en beveelen te gehoorsamen

en sig tegens deselve niet meer aan

rekanten en ingevalle hem door die

EClescastique Vergadering iets mogte

opgelegt werden waar aanhij ver

meeng soude dat tot desselfs dienst

geensints betreckelijk was, hij door

van aan dese riegeering maar kennisse

koude geeven, die daar in wel sol komen

revoorsien,

Voorts ter verdere besoigne vredende

omtrent het bereeds versittinge van

den 12.e en 17.e deser aangetekende

ter belange van den Predicant Johannes

Cajethanus Thaddens ternand dewelke

gantsch plotselyk en luid het meer:

der laast gem: resolutie g’insireerd

kerkelyk Extract van den 10.e de

vorens desselfs dienst fmaal al

nedergelegd en versoek gedaan geetd

omie nevens famille van hier na

Batavia en van daar waart patria

met