closeTerug naar inventaris

Transcriptie

223

Van Amboina, onder dato 227:' 7ber: 1742.

en ander alwiders besloten werd aan den kerken=

paad per Extract deser kennisse te geven mitsg=rs

door een ouderling en Diacon de onder meerm:

ternand berustende kerkbocken te laten over

neemen en in de kerken cas tot de weder

komst van den Predicant P„s Sacase, den aen

dit Casteel beschyden synde krankbesoeker

ingevolge de kerke=ordening van Amboina

requalificeeren, het trouwen der Lieden

voor de gemeente des Sondags /:onderstond/

amboina Victoria dato voorsz: /:w„s getekend:/

Iacob De Jong, g: v: B: van Blokland, P„r Moester

J„s Hasebroek, I: I: Meijs en C:s Treno.—

Maandag den 24:e 7br: 1742,

Politique Vergadering tot amboina

in't Casteel Victoria.

Present

duEl: agtb: her Gouverneur en diracteur deser Prov=n Jacob De Iong

opperCoopm: en secunde M„r Gerard v: B: van Blokland

Manhaften Capitain Militair Pieter Molster

Coopm: en fiscaal M=r Jacob Hasebroek

anderd„ Guarnisoen boekhouder Ian Iacob Meijs

d„o Cassier

Carel Treno

absent desubalterne hoofden der respective buyken Comptoren

den